Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Hoe het begon Afdrukken E-mail

RESTAURATIE KERKTOREN

 

Hoe het begon;

20110513-IMG_2307De beheercommissie gebouwen heeft samen met architect Brouwer van bureau Kijlstra en Brouwer te Beetsterzwaag een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor het onderhoud van het kerkgebouw van onze parochie. Dit plan beslaat de jaren 2011 tot en met 2016 en hierop is, in het kader van de BRIM(Besluit Regeling Instandhouding Monumenten) subsidie verleent door het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Alle toekomstig onderhoud is vastgelegd in de PIP (Periodiek Instandhouding Plan). Hierin is voor 2011 de restauratie van de kerktoren opgenomen.

Halverwege 2010 zijn we begonnen met het uitwerken van de plannen voor de restauratie. De financiering moest goed worden geregeld en daarvoor hebben we bij diverse instanties aangeklopt voor een subsidie of ander soort bijdrage.

Begin 2011 hebben we de plannen voorgelegd aan het kerkbestuur. Zij stemden in met de begroting voor de restauratie. De gemeente Harlingen en de provinsje Fryslan is gevraagd om subsidie te verstrekken en het bisdom Groningen Leeuwarden is tevens om goedkeuring gevraagd.

 

Nadat we alle toestemmingen hebben verkregen, konden we aannemers en leidekkers uitnodigen om in te schrijven op dit project. Het bestek is opgesteld door architect Brouwer en de aannemers en leidekkers zijn allen langs geweest voor een aanwijsdag.

Op 20 mei is de aanbesteding en daarna moeten de aannemer en leidekker zo snel mogelijk aan de slag.

We hebben de planning strak opgesteld en starten eind juni met het bouwen van een steiger. Daarna kunnen de werkzaamheden beginnen. We hopen op mooi weer, zodat we half oktober klaar zijn.

Ik hoop alle parochianen en ook alle inwoners van Harlingen en omstreken, die het monument en baken een warm hart toe dragen, te kunnen informeren via deze website.

De komende tijd zullen er acties worden gestart om de financiering rond te maken. Iedere bijdrage is welkom.

Bankrekening nummer kerkbestuur 47.41.42.167

Bankrekening nummer restauratiefonds 13.12.46.062

We rekenen op u.

 

Op de foto's ziet u enkele zaken, die worden aangepakt;

Laatst aangepast ( dinsdag, 26 juli 2011 20:21 )