Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Op zoek naar sponsoren Afdrukken E-mail

De beheercommissie gebouwen van onze parochie heeft het plan opgevat om de kapel op de R.K. Begraafplaats te gaan restaureren. Al in 2005 heeft de Gemeente Harlingen aangedrongen op het behoud van de kapel.Zij hebben de kapel toen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Ook wij waren van mening, dat de kapel behouden moest blijven, maar een restauratie moest wel betaalbaar zijn voor de parochie.

Architect Brouwer en onze vorige voorzitter de heer R. Zeinstra hebben destijds aan de Gemeente Harlingen gevraagd welke bijdrage zij levert. De Gemeente heeft daarop een monumentenbouwvergunning verleend en een aardig bedrag toegezegd. De aanvraag bij de Provincie Fryslan leverde echter niets op. De pot was leeg. Daarna werd het erg stil. 

Afgelopen 2011 heeft de provincie Fryslan weer een bedrag vrijgemaakt voor monumentenzorg in Friesland. Wij hebben daar meteen op gereageerd en ook de provincie heeft nu subsidie toegezegd. Daarnaast kwam er ook nog een mooi bedrag binnen via een anonieme gift. Met al deze bedragen hebben we nu een beginkapitaal voor de restauratie. Dit is helaas nog lang niet voldoende.

Nederland kent een groot aantal fondsen, die veel maatschappelijk- en cultureel werk steunen. Restauraties van unieke bouwwerken horen daar ook bij. We zullen nu een groot aantal van hen aanschrijven en hopen daarop veel positieve reacties te krijgen.

Natuurlijk is het voor iedereen mogelijk om dit project financieel te steunen. Wij doen dan ook een beroep op iedereen, die deze kapel voor het nageslacht wil behouden, dit project te steunen met een bijdrage.  

Rekening nummer  47 41 42 167 t.n.v R.K. Parochie H. Michael te Harlingen.


Om u alvast een indruk te geven heb ik een aantal foto's toegevoegd. 

Laatst aangepast ( dinsdag, 31 januari 2012 20:59 )