Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Afdrukken E-mail
  
donderdag, 12 januari 2012 10:44

PROFICIAT REDACTIE - 50 jaar Golfslag

Ditmaal is er een prachtige Golfslag verschenen bij u thuis. Eénmalig is niet de gele opvallende kleur kaft gebruikt, maar krijgt U een Golfslagnummer waar kunstenaar Jan Murk de Vries zijn bijdrage aan heeft gegeven. Veel dank! En verder kunt u een bijdrage lezen van de redactieleden van de Golfslag die teruggrijpen op de laatste 50 jaar. De Golfslag is een begrip in vele huizen en een waardevol en goed communicatiemiddel. Misschien in deze tijd nog wel meer dan vroeger, want we weten, het kerkbezoek neemt al vele jaren af, maar mensen willen gelukkig toch betrokken blijven bij hun mooie parochie. Dat kan door de Golfslag. We bereiken met het blad vele mensen die we anders niet meer zouden bereiken. De Golfslag voorziet ons iedere vier weken van kerkelijk nieuws en parochienieuws. Nog even…want dan gaat de redactie van de Golfslag op in een nieuw te vormen parochieblad welke zal worden uitgegeven door de gezamenlijke vier parochies.

Bij deze wil ik de redactieleden van nu, maar ook al de redactieleden van ooit, bedanken voor hun inzet bij de totstandkoming van dit blad.