Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Afdrukken E-mail
  
woensdag, 11 januari 2012 20:14

JUBILEUM GOLFSLAG

Negenenveertig jaargangen gingen voorbij…………vandaag ligt de eerste Golfslag van de vijftigste jaargang voor u.

golfslag50

Ooit schreef de redactie van de Golfslag van toen het volgende:

 

“Hoe gauw kan iets, dat in het begin eerst vreemd en ongewoon lijkt, vanzelfsprekend worden. Je moet er eerst aan wennen, maar al gauw vind je het de gewoonste gang van zaken. Vooral als het aanslaat. Zo verging het dit jaar (het eerste jaar) ook met “De Golfslag”. Eerst was het een vreemde eend tussen al het papier dat wekelijks in onze brievenbussen komt. Later vonden we het heel gewoon, dat het trouw elke donderdag of vrijdag bezorgd wordt en nu valt het ons zelfs op als “de Golfslag” er niet is. We zijn met de tweede jaargang begonnen met een nog groter vertrouwen dan het vorige jaar. Toen wisten we eigenlijk niet precies wat het zou worden: was er werkelijk behoefte aan een wekelijks terugkerend blaadje in de parochie? Zou het gelezen worden? Zou het werkelijk in staat zijn om de parochianen op de hoogte te houden van alle grote en kleine dingen die hier voorvallen? We menen na een jaar op deze vragen positief te mogen antwoorden. De “Golfslag” wordt goed gelezen. Voor velen is het zelfs het eerste, dat tussen de andere lectuur uit de brievenbus gegrist wordt. Met andere woorden: “de Golfslag” heeft reden van bestaan.”

 

De eerste tientallen jaren vond u de Golfslag wekelijks in uw brievenbus. Inmiddels is de uitgave vierwekelijks geworden. De huidige Golfslag wordt nog altijd goed gelezen en houdt u nog altijd van allerlei zaken op de hoogte. We zijn dan ook verheugd u de éérste Golfslag van de vijftigste jaargang te kunnen aanbieden.

 

De in Firdgum wonende ‘Harlinger’ kunstenaar Jan Murk de Vries ontwierp, en schonk, voor deze jubileumuitgave de kaft van deze speciale Golfslag. Kijkt u nog maar eens goed naar dit kunstwerk. Onze H.Michaëlkerk wordt omgeven door vier vogels. Zij symboliseren de vier parochies: Harlingen, Franeker, Dronrijp en Sint Annaparochie. De golven symboliseren de ‘golvende beweging’ tussen en met elkaar. Zo houden we elkaar ‘in beweging’. Eigenlijk blikt Jan Murk de Vries al wat vooruit…..we zullen dit jaar met elkaar gaan toewerken naar het ontstaan van één parochie en één gezamenlijk parochieblad. Voorlopig vieren we dit Golfslag-jubileum en nemen we op een later moment afscheid om vervolgens weer uit te kijken naar wat de toekomst ons zal brengen.

 

In dit jubileumjaar zullen we op de achterpagina van elke Golfslag terugblikken naar Golfslagen uit het verleden. Wilt u ook terugblikken d.m.v. een herinnering of wilt u een bepaald artikel nog eens afgedrukt zien? Dan kan dat d.m.v. de brievenbus van de Zuiderhaven 75 of per email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 

golfslag-oud1

De redactie van de Golfslag van toen schreef ook nog:

 

“Gaarne willen we tenslotte onze dank uitdrukken aan degenen, die elke week trouw zich inspannen om de “Golfslag” zo keurig mogelijk te laten verschijnen, vanaf degene die de copy inlevert tot aan de bejaarden van “Sint Hubertus”, die de blaadjes vouwen. U doet er goed werk mee. Wij zijn U zeer dankbaar.

Moge dan met Gods hulp en met Uw blijvende sympathie en steun “De Golfslag” er in slagen een daadwerkelijk teken van onderlinge eenheid te zijn.”

 

Die dankbaarheid van toen willen we nog steeds uitdrukken aan álle, álle vrijwilligers die zich blijven inspannen om de Golfslag uiteindelijk bij u in de brievenbus te bezorgen.

Namens al onze parochianen veel dank voor uw geweldige inzet.

De redactie

golfslag-oud


Hierboven ziet u de ‘kop’ van de Golfslag van de eerste jaargang (1962/1963).

Rechts volgt de ‘kop’ vanaf 1963 tot 1984.

 

Vanaf 1984/1985 prijkt de tekening van onze kunstenaar Jan Murk de Vries op de voorkant van ons parochieblad.

 

Weet u nog welke kunstenaars de tekeningen gemaakt hebben voor de Golfslag van (1962/1963) en die van 1963 tot 1984?

Kunt u ons helpen?

 

Graag uw reacties naar: Zuiderhaven 75 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bijvoorbaat onze dank.


De redactie

Laatst aangepast ( donderdag, 12 januari 2012 10:22 )