Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Archief

Filter 

 • Het Angelus

  HET ANGELUS We horen het in Harlingen dagelijks, maar….even het geheugen opfrissen….! Het angelus (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur ’s morgens...
 • Gebed van de heilige Franciscus van Assisi

  Gebed van de H.Franciscus van Assisi Heer; maak me tot een instrument van uw vrede tussen de mensen. Waar haat is, laat me Liefde brengen. Waar onrecht is, laat me Vergeving brengen. Waar tweedracht is, laat me Eenheid brengen. Waar dwaling i...
 • Waarlijk

  Waarlijk Voor wie moeite heeft met het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus is er goed nieuws. Er is een documentaire gemaakt, The case for Christ’s Resurrection, die bewijst dat Christus echt verrezen is. De makers van de verrijzenisdocument...
 • Gedachte over een beschermengel

  GEDACHTE OVER EEN BESCHERMENGEL Elk mens heeft een beschermengel die verbonden is aan de persoon waar deze engel voor heeft gekozen. Deze verbinding is er één van onvoorwaardelijke liefde en koestering. Iedereen heeft wel eens het gevoel alleen...
 • Ter bezinning september 2012

  TER BEZINNING De vakanties liggen voor de meeste weer achter ons. Het gewone leven krijgt weer zijn aanvang. Voor heel wat mensen betekent dat, dat er gewerkt moet worden voor brood op de plank. En velen storten zich (gelukkig weer) van harte op het ...
 • Koffiedrinken voor de vieringen

  KOFFIEDRINKEN VOORAFGAAND AAN DE VIERING Nu we vanaf september voortaan elke zondag om 11.00 uur een viering hebben (zie daarover een bericht elders in deze Golfslag) is het idee ontstaan om al voorafgaand aan de viering de gelegenheid te bieden een ...
 • Onderweg naar de Heilige Jacobus de Meerdere parochie

  ONDERWEG NAAR DE HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE PAROCHIE   Lang voordat onze bisschop nadacht over de fusie van parochies, hadden wij in ons gebied al de ervaring dat je door samen te werken tussen parochies heel veel kan bereiken. En al lang voord...
 • Overweging Sept 2012

  TER BEZINNING Na de vieringen is er vaak koffie drinken. Dat is vaak een gezellig en informeel gebeuren, maar soms worden toch ook moeilijke en zeer actuele vragen gesteld. Zoals laatst… Een van de aanwezigen stelde: ` iemand een tweede kans gun...
 • heilige ruimte

    HEILIGE RUIMTE ‘U moet niet zo negatief over ons katholieken in de krant schrijven hoor, ”, zei laatst een parochiaan tegen mij. ‘Hoe komt u daar nu bij?’, vroeg ik haar. ‘Wel, u schreef dat wij maar zitten te kletsen en dat het bij ...
 • Ter bezinning 2012-07

  TER BEZINNING Jezus zei tot de menigte: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Misschien denkt...
 • Vakantie

  VAKANTIE Wees met ons God en help ons een beetje op te laden in de vakantietijd. Help ons nieuwe energie op te doen om straks weer verder te kunnen. Laat ons kracht putten uit de ontmoeting met anderen en in de uitdagingen die we aangaan. En ge...
 • Bevestiging

  BEVESTIGING Onze beschermengel, onze onzichtbare begeleider, kan van de Schepper zo nu en dan toestemming krijgen om ons te bemoedigen. In de loop der tijden hebben veel mensen dit zo ervaren. Zelf kunnen we zo’n ondersteuning in ons geloof niet be...
 • Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

  “PAROCHIE HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE” NIEUWE NAAM VAN DE SAMEN TE VOEGEN PAROCHIES Patroon van de pelgrims en van mensen onderweg  De Bisschop van Groningen heeft besloten om de nieuwe parochie die zal ontstaan na de fusie va...
 • Apostolische conflictbeheersing

  APOSTOLISCHE CONFLICTBEHEERSING In de eerste jaren na Christus ontstond er een conflict tussen de verschillende apostelen, een ruzie zelfs want het ging om een zeer fundamentele kwestie. Paulus en Barnabas waren tot de conclusie gekomen dat de weg na...
 • ter bezinning juni 2012

  TER BEZINNING   Er zijn tijden dat het mensen heel erg goed gaat. Alles zit je als mens mee. Er is geen tegenslag en het leven lacht de mensen tegemoet. Laatst sprak ik met een oudere dame. Ze vertelde uitvoerig over ziekte waar “haar gezin” mee te...
 • Laat de Geest maar waaien

  LAAT DE GEEST MAAR WAAIEN! Als bange konijnen in hun hol zaten de apostelen na Hemelvaart bijeen in de bovenzaal. Veertig dagen lang hadden ze nog met de verrezen Jezus samen doorgebracht. Maar nu, niets meer van dat alles. Ze waren bang, ze durfden ...
 • Eerbied in Gods huis

  EERBIED IN GODS HUIS In de jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd de rust in de katholieke kerkgebouwen gewaarborgd door een zogeheten Suisse. Deze ordebewaker  was te herkennen aan een sjerp met daarop het opschrift ‘Eerbie...
 • ter bezinning mei 2012

  TER BEZINNING - HOE WAS HET OOK ALWEER? Op de tweede zondag na Pasen hoorden we ook dit jaar weer van de (ongelovige) Thomas, ook in Dronrijp waar een aantal kinderen zich na het openingswoord terugtrekken voor de kindernevendienst. Ook zij zullen zi...
 • Ter Bezinning apr 2012

  TER BEZINNING “Pastoor, wat is belangrijker, kerst of Pasen”, vroeg onlangs een kind wat zich voorbereid op de eerste Communie. Jos, een van de begeleiders, had haar verteld dat Pasen veel belangrijker was. Het meisje van zeven jaar geloofde...
 • Kinderen van het Licht

  KINDEREN VAN HET LICHT Al vanaf de eerste hoofdstukken van het evangelie is er sprake van opstanding! Steeds weer grijpt Jezus mensen bij de hand die door allerlei redenen niet meer overeind kunnen komen en doet Hij ze opstaan. Jezus wijst daarmee ...