Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Fout
  • Fout bij laden feed data.
Welkom op de website van de Parochie H. Jacobus de Meerdere Gemeenschap Harlingen Afdrukken E-mail

Nadat de Harlinger katholieken driekwart eeuw in een schuilkerkje hadden gekerkt dat aan een nauwe steeg lag, besloot men in 1879 met goedkeuring van de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht een nieuwe kerk en pastorie te bouwen. De bouw van deze kerk is gereedgekomen in 1881, en zij werd op 31 mei plechtig gewijd.

De bouwmeester is Alfred Tepe uit Utrecht, die ook o.a. de R.K. kerk van Workum bouwde. Het gebouw kostte toen fl. 139.977,—.

De neogotische bouwstijl van Tepe is sterk beïnvloed door die van Cuypers. Aannemersbedrijf Joh.K.Kalt uit Ureterp bouwde de kerk op de plaats van de oude schuilkerk tussen de Zuiderhaven en de Schritsen, in de richting noord-zuid (anders dan de traditionele oost-westlijn). Bouwpastoor werd pastoor J. J. Sletering, die van 1872 tot 1914 pastoor was van de parochie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd eerst de toren geraakt door een Engelse brandbom. Later - op 5 november 1941 - werden kerk en sacristie aan de noordkant door een bomaanval zo zwaar beschadigd, dat uitgeweken moest worden naar het R.K. Verenigingsgebouw  “het Roomsche Hemeltsje" thans "de Lichtboei".

Na de oorlog stond men voor de keuze: afbraak of restauratie? Vanwege haar monumentale karakter en karakteristieke bouw werd gekozen voor restauratie. Zeven jaar “kerkte” men “in ballingschap”. Onder leiding van architect Sluijmers uit Enschede werd de schade (zo goedkoop mogelijk) hersteld.
In de zestiger jaren vonden ook kleine restauraties plaats.

In het begin van de tachtiger jaren bleek echter een grote restauratie onvermijdelijk.

Het kerkgebouw is een voorbeeld van neogotiek in sobere, pure vorm. De ruimtewerking en de kleur zijn nu weer indrukwekkend. Door de enorme krachtsinspanning van vele parochianen is men gekomen tot deze mooie kerk, die bepalend is in de stad Harlingen, en die als patroon heeft: Sint Michaël.

De laatste restauratie

Van 1985 tot 1999 is opnieuw een grote restauratie gerealiseerd in drie fasen: het resultaat daarvan ziet u om u heen!

In de eerste fase daarvan werd het priesterkoor gerestaureerd. De zeven glas-in-lood ramen werden vervangen door ramen van beeldend kunstenaar Jan Murk de Vries, die ramen in acrylaat maakte.

In de tweede fase werden het middenschip, de doopkapel en het leien dak hersteld.

In de derde fase hebben de twee zijbeuken en nóg een deel van het dak restauratie ondergaan, en de restauratie van het orgel is - onder leiding van de zeer deskundige orgelbouwer T. Schreurs - vóór het jaar 2000 rond!
Een groot project , dat alleen maar gerealiseerd kon worden door de Stichting Restauratiefonds en de activiteiten van de Restauratie-commissie, met behulp van acties, bazaars, rommelmarkten, handwerk, geschilderde leien en allerlei creatieve vondsten, maar ook door giften en donaties van instanties, gemeente en bisdom, van de Harlinger kerkgemeenschap, van meelevende oud-parochianen en vele mensen die het behoud van deze kerk ter harte gaat! Het geheel heeft ruim 4,1 miljoen gulden gekost! Dankbaar voor alle financiële steun en voor de enorme inzet van mensen, kunnen we u nu ook virtueel rondleiden door dit prachtige kerkgebouw.


Laatst aangepast ( zaterdag, 26 januari 2013 19:27 )
 
Afdrukken E-mail

ADRESWIJZIGING:

 

Alle post gericht aan kerkbestuur, maar ook aan alle geledingen,

moet voortaan naar:

Zuiderhaven 75,

8861CM Harlingen

Laatst aangepast ( dinsdag, 10 mei 2011 09:03 )
 

R.K. nieuws

Wie Is Online

We hebben 6 gasten online